АНУ-ын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шинэ коронавирус COVID 19-ын тархалтын үед жижиг бизнесүүдийг дэмжих арга хэмжээний тухай

АНУ-ын Конгресс 2020.03.27-ны өдөр Коронавирусын тусламж, нөхөн олговор, эдийн засгийн аюулгүй байдлын тухай хууль (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security – CARES Act)-ийг баталж, улмаар коронавирусын халдвараас болж хүнд байдалд орсон жижиг бизнесүүдийг дэмжих зорилгоор 350 тэрбум ам.долларыг батласан.

Үүний үндсэн дээр тус улсын Жижиг бизнесийн хэрэг эрхлэх газар (Small Business Administration)-аас дараах 4 төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

  1. Цалингийн цэсийг хамгаалах хөтөлбөр (Paycheck Protection Program);
  2. Эдийн засгийн хүндрэлтэй, онцгой нөхцөлд олгох урьдчилгаа зээл(Economic Injury Disaster Loan Emrgency Advance);
  3. Жижиг бизнесийн хэрэг эрхлэх газрын шуурхай гүүрэн зээл (SBA Express Bridge Loans);
  4. Жижиг бизнесийн хэрэг эрхлэх газрын зээлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт(SBA Debt Relief) зэрэг болно.

Хэрэв Та АНУ-д жижиг бизнес эрхэлдэг бөгөөд дээрх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй бол албан ёсны мэдээллийг эндээс, олон нийтэд ойлгомжтой болгож тайлбарласан хувилбарыг эндээс тус тус үзнэ үү.

Жич: Дээрх нь зөвхөн мэдээллийн шинжтэй бөгөөд хөтөлбөр, төсөлд хамрагдах, зээл авах, буцаан төлөх асуудлыг АНУ-д жижиг бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж өөрөө хариуцна. Цалингийн цэсийг хамгаалах хөтөлбөрт хамрагдах бол мэргэжлийн нягтлан бодогч (CPA) болон шаардлагатай асуудлаар хуульчийн зөвөлгөө авахыг ЭСЯ-ны зүгээс зөвлөж байна.   

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us