АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

ТАЙЛБАР

 

ХОЛБООС ЛИНКҮҮД

 

АНУын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны цахим хуудсын I-539 өргөдлийн маягтыг бөглөж, визийн хугацаагаа сунгуулах боломжтой

 

https://www.uscis.gov/i-539

USCIS-ны утасны дугаар 800-375-5283

I-912 маягтыг давхар бөглөж визийн төлбөрөөс чөлөөлүүлэх боломжтой

 

 Form I-912, Request for Fee Waiver
Онцгой нөхцөл үүссэн гэдэг үндэслэлээр өргөдлөө шуурхай шийдвэрлэх хүсэлтээ гаргана

 

https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

https://www.uscis.gov/forms/forms-information/how-make-expedite-request

Визийн хүчин төгөлдөр хугацааг  шалгахдаа I-94 маягтын цахим хаягаар хандах боломжтой

 

https://www.uscis.gov/I-94information
Визээ сунгуулах хүсэлт тавьж буй тохиолдолд УОК-ийн мэдэгдлийг үндэслэн хүсэлт гаргах боломжтой

 

Албан мэдэгдэл

Тус ЭСЯ-наас COVID-19 вирусийн тархалттай холбоотойгоор Монгол Улсад зорчих хөдөлгөөн хязгаарлагдсан талаар АНУ-ын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-нд албан ёсоор мэдэгдсэн байгаа. Гэхдээ Та ЭСЯ-наас онцгой нөхцөл үүссэн тухай албан бичиг авахыг хүсвэл гадаад паспортын нүүр хуудас болон АНУ-ын визтэй хуудсын хуулбарын хамт monconsul@mongoliaembassy.us хаягаар ирүүлнэ үү.

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us