АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

ТАЙЛБАР

 

ХОЛБООС ЛИНКҮҮД

 

АНУын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны цахим хуудсын I-539 өргөдлийн маягтыг бөглөж, визийн хугацаагаа сунгуулах боломжтой

 

https://www.uscis.gov/i-539

USCIS-ны утасны дугаар 800-375-5283

Визийн төлбөрөөс чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргах I-912 маягт

 

 Form I-912, Request for Fee Waiver
Онцгой нөхцөл үүссэн гэдэг үндэслэлээр өргөдлөө шуурхай шийдвэрлэх хүсэлтээ гаргана

 

https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

https://www.uscis.gov/forms/forms-information/how-make-expedite-request

Визийн хүчин төгөлдөр хугацааг  шалгахдаа I-94 маягтын цахим хаягаар хандах боломжтой

 

https://www.uscis.gov/I-94information
Визээ сунгуулах хүсэлт тавьж буй тохиолдолд УОК-ийн мэдэгдлийг үндэслэн хүсэлт гаргах боломжтой

 

Албан мэдэгдэл

 

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us