ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Гадаад харилцааны яамны Консулын газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-13-нд апостиль гэрчилгээ олгох, итгэмжлэл өгөх үйлчилгээ үзүүлэхгүй.


Дээрх үйлчилгээг хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас зайлшгүй авах шаардлагатай иргэдийн хувьд ГХЯ-ны 83042222, 83052222 дугаарын шуурхай утсаар холбогдоно уу.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ
КОНСУЛЫН ГАЗАР
2020.11.11

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us