ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Коронавируст цар тахлын үед УОК-оос гадаад улсаас ирж буй зорчигчидтой холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа зарим нэмэлт зохицуулалтын талаарх мэдээлэл:

  • Коронавируст халдварын эсрэг вакцины бүрэн тун авснаас хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн, эсхүл улсын хил нэвтрэхээс сүүлийн 4 сарын хугацаанд коронавируст халдвар авч эдгэрсэн /нотлох баримт бичигтэй/ зорчигчдыг гэрийн 14 хоногийн ажиглалтад шилжүүлнэ.
  • Коронавируст халдварын эсрэг вакцины бүрэн тун авснаас хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн, эсхүл улсын хил нэвтрэхээс сүүлийн 4 сарын хугацаанд коронавируст халдвар авч эдгэрсэн /нотлох баримт бичигтэй/ гэрийн 14 хоногийн ажиглалтад шилжиж буй зорчигчоос (0-5 насны хүүхэд хамаарахгүй) Монгол Улсын агаарын болон авто замын хилийн боомтод “ПГУ” шинжилгээ авна.
  • Гэрийн 14 хоногийн ажиглалтад шилжиж байгаа зорчигчид агаарын болон авто замын хилийн боомтод “ПГУ” шинжилгээ өгөхдөө гэрийн ажиглалтад байх оршин суух хаяг болон холбоо барих утасны дугаарыг үнэн зөв бүртгүүлнэ. 
  • Монгол Улсын хилээр нэвтрэх иргэд хилийн боомтоор нэвтрэхээс өмнөх 72 цагийн дотор коронавируст халдварын “ПГУ” шинжилгээ өгч, сөрөг хариу гарсныг нотлох баримт бичигтэй байх шаардлага хэвээр үргэлжилнэ. 

КОРОНАВИРУС / COVID-19

Like us

Follow us