Консулын үйлчилгээний хураамж

ВИЗИЙН БОЛОН КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний төрөл

Консулын үйлчилгээний хураамж /ам.доллар/

1

Паспорт шинээр олгох

65

2

Паспорт сунгах (1 жил )

10

3

Буцах үнэмлэх олгох

50

4

Төрсний гэрчилгээ олгох

20

5

Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох

20

6

Баримт бичиг болон баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх, тодорхойлолт гаргах

10

7

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл (итгэмжлэл) гэрчлэх

10

8

Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө, төрөөс үзүүлж буй бусад тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

15

9

Хүүхэд хилээр авч явах зөвшөөрөл баталгаажуулах

10

  

ВИЗИЙН ХУРААМЖ

Визийн төрөл

Визийн үйлчилгээний хураамж /ам.доллар/

1

Нэг удаагийн орох болон гарах-орох виз

60

2

Хоёр удаагийн орох болон гарах-орох виз

80

 

АНУ-д зорчих

  • АНУ-д түр хугацаагаар зорчихоор төлөвлөж буй иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Зөвлөмж унших
  • АНУ-д оршин сууж буй болон түр хугацаагаар зорчиж буй иргэн цагаачлал, хил гааль, цагдаагийн байгууллагад саатуулагдсан тохиолдолд ЭСЯ-тайгаа холбогдож “Consular Access” буюу консулын туслалцаа авах эрхтэй.
  • Хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг АНУ-ын хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс. Дэлгэрэнгүй
  • Гадны жуулчин АНУ-ын Конгрессийн ордонд зочлохоор бол интернэтээр урьдчилан захиалга өгдөг. Захиалга өгөх 

Like us

Follow us