Demographics

Mongolia is the world’s least densely populated country, with a population of approximately 2.8 million people living in a vast area of 1.56 million square kilometers.

Mongolia has a relatively young population compared to other emerging market countries, with an average age  of  26 years.

Ethnic Mongols comprise  approximately  94.9% of the population,  Kazakh 5% and Turkic, Chinese  and Russians make up the remaining  population. Ulaanbaatar  is Mongolia’s capital and largest city and home  to approximately 45% of the country’s population.

Population:  2.9 million

Population  growth  rate:  1.7% (2008 –  2011)

Average  life  expectancy:  68.3 years  (2010  actual)

Ethnic  groups: Mongol  (94.9%),  Kazakh  (5%),  others  (including  Turks, Ch.inese and Russians)   (0.1 %)

Religion:  Buddhist  (50%),  others (6%),  Muslim  (4%), none (40%)

АНУ-д зорчих

  • АНУ-д түр хугацаагаар зорчихоор төлөвлөж буй иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Зөвлөмж унших
  • АНУ-д оршин сууж буй болон түр хугацаагаар зорчиж буй иргэн цагаачлал, хил гааль, цагдаагийн байгууллагад саатуулагдсан тохиолдолд ЭСЯ-тайгаа холбогдож “Consular Access” буюу консулын туслалцаа авах эрхтэй.
  • Хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг АНУ-ын хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс. Дэлгэрэнгүй
  • Гадны жуулчин АНУ-ын Конгрессийн ордонд зочлохоор бол интернэтээр урьдчилан захиалга өгдөг. Захиалга өгөх 

Like us

Follow us