Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого 2015

Print Friendly, PDF & Email

Гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар сурч, ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэн Та 2015.12.31-нээс өмнө http://e-census.nso.mn/ -д хандан “Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого”-доо идэвхтэй хамрагдана уу.

Print Friendly, PDF & Email

Like us

Follow us