Bilateral Documents

Print Friendly, PDF & Email

Following are bilateral documents signed between Mongolia and the United States of America

LIST OF BILATERAL AGREEMENTS BETWEEN MONGOLIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA

МОНГОЛ УЛС, АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ХОЁР ТАЛЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР

 
 

List of Agreements

Гэрээ, хэлэлцээрийн нэр

Signed on/

Байгуулсан огноо

 

RELATIONS / ХАРИЛЦАА

 
 
1 Declaration of Principles for Closer Cooperation between Mongolia and the United States of America Монгол улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын ойр дотно хамтын ажиллагааны зарчмуудын тухай тунхаглал

10/23/2007

 
2 Consular convention БНМАУ, АНУ –ын хоорондын Консулын Конвенц

8/2/1990

 
3 Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of Mongolian People’s Republic concerning facilitation of the work of diplomatic missions Дипломат төлөөлөгчийн газруудын ажилд туслалцаа үзүүлэх талаар БНМАУ-ын Засгийн Газар, АНУ-ын Засгийн Газар харилцан тохирсон тухай Меморандум

1/27/1987

 
4 Employment of the Dependents of Official Government Employees Засгийн газрын албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хэлэлцээр

3/24, 4/5/1999

 
5 Agreement Concerning the Reciprocal issuance of visas to government officials Монгол улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хоорондын Засгийн газрын ажилтнуудад харилцан виз олгох тухай хэлэлцээр

8/2/1990

 

TRADE, ECONOMY AND INVESTMENT

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 
 
Intergovernmental Bilateral Agreements  
 
6 Investment incentive agreement Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих тухай хэлэлцээр /ОПИК/

9/29/1990

 
7 Agreement on trade relations Худалдааны харилцааны гэрээ

1/23/1991

 
8 Agreement concerning economic, technical and related assistance with protocol and memorandum of understanding Эдийн засаг, техникийн болон бусад тусламжийн асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

9/8/1992

 
9 Treaty Between Mongolia and The United States of America Concerning The Encouragement and Reciprocal Protection of Investment Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр

10/6/1994

 
10 Agreement regarding cooperation and mutual assistance in customs matters Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

6/19/1996

 
11 Agreement concerning the development of trade and investment relations Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг хөгжүүлэх тухай хэлэлцээр

7/15/2004

 
12 Memorandum of Understanding between the government of Mongolia, MIAT Mongolian Airlines and the Boeing Company Монгол Улсын Засгийн газар,  МИАТ компани болон БОИНГ компани хооронд байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2/16/2005

 
13 Memorandum of Understanding to permit cooperation on the peaceful use of nuclear energy for electric power generation Цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор ашиглах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2010

 
14 Agreement of Transparency in Matters Related to International Trade and Investment between Mongolia and the United States of America “Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, АНУ-ын хоорондын хэлэлцээр

9/24/2013

 
15 Memorandum of Understanding on Trade and Economic Cooperation Between The United States Department of Commerce and The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Mongolia Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, АНУ-ын Худалдааны департамент хооронд Худалдаа, эдийн засгийг хөхиүлэх талаар хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

6/16/2011

 
16 Agreement Between the California Commission For Economic Development and The Steppe Link Association to Establish the California-Mongolia Business Forum Калифорниа-Монголын бизнес форумын гэрээ

5/22/2006

 
17 Statement of Intent Between Altai Tavan Bogd National Park of Mongolia and Denali National Park and Preserve in Alaska, USA Монгол Улсын Алтай таван богдын үндэсний парк болон АНУ-ын Аляска мужийн Декали үндэсний парк хооронд хамтран ажиллах тохиролцоо

10/26/2007

 
18 Memorandum of Understanding between the Agency for International Development and the Inspection Authority of Mongolia Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон АНУ -ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн “Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл, өрсөлдөх чадвар төсөл” хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2009, 2010

 
19 Memorandum of Understanding between the Asian Foundation of the United States of America and the Inspection Authority of Mongolia Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон АНУ -ын Азийн сан хоорондын хяналтын шинэчлэл, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2010

 
20 Memorandum of Understanding between the United States Trade and Development Agency and MIAT Mongolian Airlines АНУ-ын худалдаа, хөгжлийн агентлаг, Монгол Улсын МИАТ компанийн хооронд байгуулсан Иргэний агаарын салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2011

 
21 Memorandum of Understanding between the  Secretariat of Mayor of Ulaanbaatar city, Mongolian National Industry Development Association and General Electric Company Монгол Улсын Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Монголын үндэсний эрчмийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн нийгэмлэг болон Женерал Электрик компанийн хооронд нүүрс хийжүүлэлтийн чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичиг

2013

 
22 Memorandum of Understanding between the Development Bank of Mongolia and the Export Import Bank of the United States of America Монгол Улсын Хөгжлийн банк, АНУ-ын Экспорт, импорт банк хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг    
23 Memorandum of Agreement NAT-I-1007 Between the Federal Aviation Administration Department of Transportation United States of America and the Civil Aviation Authority of Mongolia Ministry of Roads, Transportation, Construction, and Urban Development Mongolia Монгол Улсын Иргэний нисэхийн Ерөнхий газар, АНУ-ын Холбооны нисэхийн агентлаг хоорондын NAT-I-1007 харилцан ойлголцлын хэлэлцээр

6/16/2011

 

EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE

СОЁЛ, БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН

 
 
24 An Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Mongolia for Cooperation in the GLOBE Program GLOBE хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газар Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

6/5/1997

 
25 MOU between the U.S. Geological Survey of the Interior of the United States of America and the Mongolian Academy of Sciences of Mongolia Concerning Scientific and Technical Cooperation in the Earth Sciences Монгол улсын Шинжлэх ухааны академи болон АНУ-ын Дотоод яамны  Геологийн судалгааны газрын хооронд дэлхий судлалын салбарт шинжлэх ухаан тенологийн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай.

4/2, 6/26/2003

 
26 Basic Exchange and Cooperative Agreement between the National Geospatial-Intelligence Agency of the Department of Defense of the United States of America and the Administration of Land Affairs, Geodesy and Cartography, the Armed Protection Force, and the Civil Aviation Authority of Mongolia Concerning Geospatial Information and Services Cooperation Газар зүйн мэдээлэл, үйлчилгээний салбарт олилцоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн  газар,  Монгол улсын Зэвсэгт хүчин, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, болон АНУ-ын Батлан хамгаалахын департамент хоорондын хэлэлцээр

3/22/2004

 
27 Agreement between the government of the United States of America and the government of Mongolia concerning the international school of Ulaanbaatar Улаанбаатар хот дахь Олон улсын сургуулийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

5/26/2004

 

DEFENCE AND MILITARY

ЦЭРЭГ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ

 
 
28 Agreement on Military Exchanges and Visits between the Government of the United States of America and the Government of Mongolia Цэргийн салбар дахь солилцоо, айлчлалын талаар Монгол улсын Засгийн газар, Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр

6/26/1996

 
29 Acquisition and cross-servicing agreement, with annexes Харилцан туслалцааны гэрээ

5/1/2003

 
30 Agreement concerning the provision of equipment, training and related services under the United States International Military Education and Training (IMET) Program АНУ-ын Олон улсын цэргийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт, техник тоног төхөөрөмж болон бусад үйлчилгээ үзүүлэх тухай хэлэлцээр

8/11/2003,  7/27/2005

 
31 Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Mongolia Concerning Cooperation to Suppress the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, their Delivery Systems, and Related Materials by Sea Үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх, түгээх тогтолцоог устгах, холбогдох материалыг далайгаар тэвээрлэхийг зогсоох асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

10/23/2007

 

OTHERS / БУСАД

 
 
32 Agreement on cooperation through the United States Peace Corps in Mongolia АНУ-ын Энх тайвны Корпусын шугамаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн Газар , АНУ-ын Засгийн Газар хоорондын Хэлэлцээр

8/2/1990

 
33 Express mail agreement, with detailed regulations Буухиа шуудангийн тухай

6/5, 6/1/1996

 
34 Agreement regarding the surrender of U.S. persons to third parties АНУ-ын иргэнийг гуравдагч талд шилжүүлэх тухай хэлэлцээр

6/6/2003

 
Print Friendly, PDF & Email

Like us

Follow us