Төрсний гэрчилгээ авах

birth certificate sapmle

Монгол Улсын Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.14-т:

“Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын харъяат иргэнээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн нь хүсэлтийг үндэслэн хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгэнэ” гэж заасны дагуу 30 хоногийн дотор шинээр төрсөн хүүхдээ бүртгүүлнэ үү.

Хэрэв 30 хоногоос хэтэрсэн тохиолдолд УБЕГ-аас  “Төрөлт бүртгэл гараагүй тухай” лавлагаа авч бүрдүүлсэн материалдаа хавсаргахыг анхаарна уу.

Монгол Улсын иргэн эцэг, эх болон холимог гэр бүлээс төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авахад дараах материалыг бүрдүүлэх шаардлагатай.

Бүрдүүлэх материал:

1. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийн маягт бөглөх, Маягт татаж авах;

2. Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн магадлагаа;

3. Эцэг, эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар/Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар/;

4. Эцэг, эхийн ЭСЯ-ны нэр дээр гаргасан өргөдөл, /Шинээр төрсөн хүүхдийн эцэг тогтоох, хүүхдийг эцэг, эхийн аль нэгнээр овоглоход эцэг, эхийн гэр бүлийн байдлыг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Та өөрт тохирох өргөдлийн загварыг татаж авна уу/;

5.а. Эцэг, эхийн Монгол Улсын гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар;

5.б. Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй болон АНУ-д гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эцэг, эхээс төрсөн хүүхдийг эцгээр нь овоглож бүртгэхэд ХААТР маягт дээр эцэг, эхийн гарын үсэг зурагдсан байх журмын дагуу хэрэв та ЭСЯ дээр өөрийн биеэр ирж гарын үсэг зурах боломжгүй тохиолдолд дараах өргөдөлийг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх шаардлагатай.

Үйлчилгээний хураамж 10 ам.доллар.

Жич: Гадаадад төрсөн хүүхдэд тухайн улсаас олгосон төрсөн тухай эмнэлгийн бичиг, гэрчилгээнд бичигдсэн төрүүлсэн эх, эцгийн нэр, иргэншил зөрүүтэй тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.3 дахь заалтыг баримтлан улсын бүртгэл хийхгүй болно. Энэ асуудлаар civil_reg@burtgel.gov.mn хаягаар тодруулах боломжтой.

Дээрх материалыг ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст өөрийн биеэр авчрах боломжгүй тохиолдолд баталгаат шуудангаар илгээнэ үү.

Шуудангаар бичиг баримт илгээх заавар

Анхаарах:

  1. Өөрийн биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг нь урьдчилан төлж, гэрийн хаягаа тодорхой бичсэн, баталгаат шуудангийн (бичиг баримт буцаах дугтуй) дугтуйн хамт илгээх шаардлагатай (зөвхөн гэр бүлээ батлуулсан эцэг, эхчүүдэд хамаарна);
  2. Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай” хуулийн дагуу гэр бүлээ батлуулаагүй эцэг эх хүүхдийнхээ төрсний гэрчилгээг авахдаа заавал өөрсдийн биеэр хүрэлцэн ирнэ (эцэг тогтоох маягтад гарын үсэг зурах шаардлагатай).
  3. “Иргэний бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 12.12 дэх заалтын дагуу 1-ээс дээш настай хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгэхдээ «Төрснийг бүртгэсэн эсэх тухай» иргэний баримтын архивын лавлагааг үндэслэн төрсний гэрчилгээг олгоно. АНУ-ын иргэнээр бүртгэгдэж гадаад паспорт авсан тохиолдолд Монгол Улсын иргэнээр бүртгэж авах боломжгүйг анхаарна уу.

Like us

Follow us