АНУ-д сурч буй оюутнуудад өгөх зөвлөмж

Print Friendly, PDF & Email

АНУ-д сурч буй оюутнуудад өгөх зөвлөмж

АНУ-ын их, дээд сургуулиудад сурч буй оюутнууд дараах зөвлөмжинд анхаарлаа хандуулна уу. Үүнд:

  • Өөрсдийн суралцдаг их, дээд сургуулийн гадаад оюутан хариуцсан албатай байнга холбоотой байх;
  • “Social distancing” буюү нийгмийн олон нийтийн хөл хөдөлгөөн ихтэй газруудаар явахгүй байх, тэр дундаа хүмүүс хоорондох зайг дор хаяж 6 фут буюү оройлцоогоор 2 метрийн зайтай байх;
  • Оршин сууж буй газрын засаг захиргаа болон орон нутгийн удирдлагуудын зааврыг сонсож, дагаж мөрдөх;
  • Хэрэв халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн бол гэрээсээ гарахгүй байх. Эмчийн зөвлөгөө авхаар утсаар холбоо барих;
  • Тухайн оюутны сургуулийн зүгээс дотуур байр чөлөөлж өгөх шаардлага тавьж, дотуур байргүй болж буй тохиолдолд УОК-ийн энэхүү мэдэгдлийг үндэслэн сургуулийн захиргаандаа хүсэлт гаргах
  • ЭСЯ-наас дотуур байрны асуудлаар нэмэлт дэмжлэг хүсэх тохиолдолд telmuun@mongolianembassy.us цахим хаягаар өөрийн овог нэр, өргөдөл, паспорт хуулбар, сургуульд сурч буй баримт бичиг, холбогдох утасны дугаар, суралцдаг их, дээд сургуулийн гадаад оюутан хариуцсан ажилтны холбоос зэргийг ирүүлнэ үү.
Print Friendly, PDF & Email

Like us

Follow us