АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

Print Friendly, PDF & Email

АНУ-ын цагаачлалын бус виз сунгахтай холбоотой мэдээлэл

ТАЙЛБАР ХОЛБООС ЛИНКҮҮД
АНУын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны цахим хуудсын I-539 өргөдлийн маягтыг бөглөж, визийн хугацаагаа сунгуулах боломжтой https://www.uscis.gov/i-539

USCIS-ны утасны дугаар 800-375-5283

Визийн төлбөрөөс чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргах I-912 маягт  Form I-912, Request for Fee Waiver
Онцгой нөхцөл үүссэн гэдэг үндэслэлээр өргөдлөө шуурхай шийдвэрлэх хүсэлтээ гаргана https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

https://www.uscis.gov/forms/forms-information/how-make-expedite-request

Визийн хүчин төгөлдөр хугацааг  шалгахдаа I-94 маягтын цахим хаягаар хандах боломжтой https://www.uscis.gov/I-94information
Визээ сунгуулах хүсэлт тавьж буй тохиолдолд УОК-ийн мэдэгдлийг үндэслэн хүсэлт гаргах боломжтой Албан мэдэгдэл
Print Friendly, PDF & Email

Like us

Follow us