Итгэмжлэл олгох

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус гэрээ, хэлцэл буюу итгэмжлэл баталгаажуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Дараах холбоосоор орж загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү. Итгэмжлэл дээрх оршин суугаа хаягаа англиар бичнэ үү.
 Ерөнхий итгэмжлэл маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 Орон сууц захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 Үл хөдлөх хөрөнгө захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 Шүүхэд төлөөлүүлэх маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 Хадгаламж захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 Тэтгэвэрийн итгэмжлэл  маягт татаж авах    маягтын загвар харах
 Хүүхэд хилээр авч явах зөвшөөрөл маягт татаж авах   маягтын загвар харах
 

2. Иргэний үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар, /Хэрэв хамтран эзэмшигчтэй бол хамтран эзэмшигчдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар/;

3. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө захиран зарцуулах бол тэдгээрийн гэрчилгээний хуулбар;

4. Төлбөр төлсөн баримт /зөвхөн Money order/;

а. Эд хөрөнгийн болон бусад эрх шилжүүлэх итгэмжлэл авах – 30 ам.доллар;
б. Төрөөс үзүүлж буй халамж үйлчилгээ, тэтгэвэр, тэтгэмж авах /Хүүхдийн мөнгө, одонгийн мөнгө, жирэмсэн болон амаржсан эхэд олгох тэтгэмж, иргэний үнэмлэх авах зэрэг/ – 15 ам.доллар;
в. Хүүхэд хилээр авч явах зөвшөөрөл авах – 10 ам.доллар;

Дээрх материалыг бүрдүүлж ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст өөрийн биеэр авчрах буюу боломжгүй тохиолдолд баталгаат шуудангаар илгээнэ үү.

Шуудангаар бичиг баримт илгээх заавар

Жич:

  • Итгэмжлэл нь тодорхой хугацаатай эсхүл дээд тал нь 3 хүртэлх жилээр байж болно.
  • Итгэмжлэл хүлээн авагчийн регистрийн дугаарыг заавал бичсэн байна.
  • Таны итгэмжлэл ажлын 3 өдөрт багтаж Гадаад хэргийн яамны Консулын газарт хүргэгдэнэ.
  • Итгэмжлэл хүлээн авагч иргэний бичиг баримттайгаа өөрийн биеэр очиж гарын үсэг зурж итгэмжлэлээ авна.

АНУ-д зорчих

  • АНУ-д түр хугацаагаар зорчихоор төлөвлөж буй иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Зөвлөмж унших
  • АНУ-д оршин сууж буй болон түр хугацаагаар зорчиж буй иргэн цагаачлал, хил гааль, цагдаагийн байгууллагад саатуулагдсан тохиолдолд ЭСЯ-тайгаа холбогдож “Consular Access” буюу консулын туслалцаа авах эрхтэй.
  • Хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг АНУ-ын хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс. Дэлгэрэнгүй
  • Гадны жуулчин АНУ-ын Конгрессийн ордонд зочлохоор бол интернэтээр урьдчилан захиалга өгдөг. Захиалга өгөх 

Like us

Follow us

ASEM11/Ulaanbaatar

asemlogoo