Итгэмжлэл олгох

Итгэмжлэл олгох

 АНУ-д оршин суугаа Иргэн та өөрийн хийхийг хүссэн итгэмжлэл, тухайлбал өөрийн өмчлөлийн орон сууцаа бусдад худалдах эрхээ шилжүүлэх, банкинд данс нээлгэх, тэтгэврийн мөнгө авах үйлдлийг өөрөө бус, Монгол Улсад байгаа өөрийн төлөөлөгчөөр/ итгэмжлэгдэгчээр дамжуулан эдлэх, эсхүл хийх боломжтой. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-т заасныг үндэслэн Таныг төлөөлөх төлөөлөгчийн эрх нь хууль тогтоомж (тухайлбал насанд хүрээгүй хүүхдийг төлөөлөх эцэг, эхийн эрх) болон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үүсдэг. Итгэмжлэл гэрчлүүлэхдээ тодорхой эрх, үүргийг шилжүүлсэн итгэмжлэлийг шаардлага хангахуйц байдлаар бичиж, дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

Бүрдүүлэх материал:

 • Монгол Улсын гадаад паспорт /хүчинтэй/ эсхүл иргэний үнэмлэх /ар, өвөр/-ний хуулбар /хүчинтэй/ (хамтран өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол өмчлөгч бүрийн бичиг баримт)
 • 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл гаргах бол хүүхдийн бичиг баримт /1-16 насны хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ, 16-18 насны хүүхэд бол иргэний үнэмлэх /ар, өвөр/-ний хуулбар
 • Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үйлчилгээний хураамж  / зөвхөн “Money order” чек хүлээн авна /;

Дээрх материалыг бүрдүүлж, Элчин сайдын яаманд өөрийн биеэр авчрах буюу боломжгүй тохиолдолд баталгаат шуудан ( USPS-ын Prepaid Priority Mail Envelope, UPS-ын  Prepaid Envelop….гэх мэт)-гаар илгээнэ.

Шуудангаар бичиг баримт илгээх заавар

Нэмэлт шаардлага, тайлбар:

 • Итгэмжлэлийг зөвхөн кирилл үсгээр бичнэ.
 • Итгэмжлэлийн хүчинтэй байх хугацааг тодорхой бичих бөгөөд 3 сараас 3 хүртэлх жил байж болно.
 • Итгэмжлэлд хүлээн авагчийн регистрийн дугаарыг бичсэн байна.
 • Төлөөлүүлэгч  өөрийн холбоо барих утасны дугаарыг бичсэн байна.
 • Итгэмжлэл явуулахдаа Иргэн та өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол ЭСЯ-нд итгэмжлэл явуулахыг хүссэн өргөдлийг заавал хавсаргана.
 • Таны итгэмжлэлийг ажлын 3 өдрийн дотор Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт хүргэнэ.
 • Төлөөлөгч Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт бичиг баримттайгаа өөрийн биеэр очиж гарын үсэг зурж итгэмжлэлээ авна.

 Үйлчилгээний хураамж:

 • Үйлчилгээний хураамж ( эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл /итгэмжлэл/ гэрчлэх) – 30 ам.доллар;
 • Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө, төрөөс үзүүлж буй бусад тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх /хүүхдийн мөнгө, одонгийн мөнгө, жирэмсэн болон амаржсан эхэд олгох тэтгэмж, иргэний үнэмлэх авах зэрэг/ – 15 ам.доллар;
 • Хүүхэд хилээр авч явах зөвшөөрөл баталгаажуулах – 10 ам.доллар;

Жич: Үйлчилгээний хураамжийг төлөхдөө money order (Pay to:  The Embassy of Mongolia) –ыг ЭСЯ нэр дээр бичнэ үү.

Дээрх материалыг бүрдүүлж ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст өөрийн биеэр авчирна. Хэрэв дээрх бүрдүүлсэн материалыг Иргэн та  биечлэн авчирч өгөх боломжгүй тохиолдолд ЭСЯ-нд хандаж итгэмжлэл явуулахыг хүссэн өргөдөл бичиж (өргөдөлд цахим шуудангийн хаяг, гар утасны дугаарыг заавал оруулах), баталгаат шуудангаар илгээнэ үү.

 Жич: ЭСЯ таны итгэмжлэлийг баталгаажуулан Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам /ГХЯ/-ны Консулын газарт илгээх ба тэндээс таны ТӨЛӨӨЛӨГЧ өөрийн иргэний цахим үнэмлэхтэйгээ очиж авах ба энэхүү итгэмжлэлд гарын үсгээ зурснаар албан ёсоор хүчинтэй болно. Та итгэмжлэл явуулахдаа гадаад паспорт эсхүл иргэний үнэмлэхээ /хуулбар байж болно/ ЭСЯ-нд авч ирэх, шуудангаар ирүүлэх бол эдгээр баримт бичгийн хуулбарыг заавал хавсаргана уу. Төлбөр 30 ам долларыг зөвхөн “money order” чек хүлээн авна.

ЭСЯ-наас ГХЯ-ны Консулын газарт баталгаажуулсан бичиг баримтыг илгээхдээ илгээж буй Таны эсхүл монголд хүлээн авах хүний цахим шуудангаар давхар  хүргүүлэх боломжтой тул давхар хүлээн авах хүсэлтээ цахим шуудангийн хаягийн хамт  өргөдөлдөө бичнэ үү.

Бичиг баримтыг монголд хүлээн авах иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ ГХЯ-ны Консулын газарт 09.00-11.30, 15.00-16.30 цагт очиж Вашингтоноос илгээсэн итгэмжлэл авья гэж хэлж авна.

Дараах холбоосоор орж, итгэмжлэлийн маягтыг хэвлэн авч тод хар өнгийн балаар итгэмжлэлээ гаргацтай бичнэ. Хэрхэн бичих загварыг харна уу. Итгэмжлэл дээрх оршин суугаа хаягаа монгол хэлээр галиглаж бичнэ үү.

Итгэмжлэлийн маягт

Маягт 1 Итгэмжлэл /Ерөнхий/

Итгэмжлэл /Ерөнхий-загвар/

Маягт татах

Загвар харах

Маягт 2 Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах/Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах-загвар/ Маягт татах

Загвар харах 

Маягт 3 Үл хөдлөх

Үл хөдлөх (загвар)

Газар авах (загвар)

Хашаа, байшин (загвар)

Маягт татах

Загвар харах

Загвар харах

Загвар харах

Маягт 4 Шүүхэд төлөөлөх

Нэхэмжлэгчийг төлөөлөх (загвар)

Хариуцагчийг төлөөлөх (загвар)

Захиргааны хэрэгт төлөөлөх (загвар)

Маягт татах

Загвар харах

Загвар харах

Загвар харах 

Маягт 5 Тэтгэвэр

Тэтгэвэр авах (загвар)

Тэтгэвэр тогтоолгох (загвар)

Маягт татах

Загвар харах

Загвар харах 

Маягт 6 Хадгаламж захиран зарцуулах

Хадгаламж захиран зарцуулах (загвар)

Маягт татах

Загвар харах

Маягт 7 Хүүхдийн мөнгө авах

Хүүхдийн мөнгө авах (загвар)

 Маягт татах

Загвар харах

Маягт 8 Хүүхэд хилээр авч  явах зөвшөөрөл

Хүүхэд хилээр авч  явах зөвшөөрөл (загвар)

Маягт татах

Загвар харах

Маягт 9 Өвлөх эрхээс татгалзах тухай хүсэлт гаргах/ 3 сарын дотор, Иргэний хуулийн 528.1/

Өв хүлээн авах, өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах/ Иргэний хуулийн 528.2/

Өвлөх эрхээс татгалзах тухай хүсэлт гаргах/Иргэний хуулийн 528.5/

Өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах /Иргэний хуулийн 531.1/

Маягт татах

Маягт татах

Маягт татах

Маягт татах

АНУ-д зорчих

 • АНУ-д түр хугацаагаар зорчихоор төлөвлөж буй иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Зөвлөмж унших
 • АНУ-д оршин сууж буй болон түр хугацаагаар зорчиж буй иргэн цагаачлал, хил гааль, цагдаагийн байгууллагад саатуулагдсан тохиолдолд ЭСЯ-тайгаа холбогдож “Consular Access” буюу консулын туслалцаа авах эрхтэй.
 • Хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг АНУ-ын хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс. Дэлгэрэнгүй
 • Гадны жуулчин АНУ-ын Конгрессийн ордонд зочлохоор бол интернэтээр урьдчилан захиалга өгдөг. Захиалга өгөх 

Like us

Follow us